eTwinning

Po dłuższej przerwie wróciliśmy do projektów eTwinning. W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy projekt „100 lat Niepodległej”, w ramach którego razem z dwoma innymi szkołami projektowaliśmy kartki pocztowe z życzeniami dla Niepodległej w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Nasze kartki umieściliśmy na Padlecie, a następnie na wspólnej platformie projektu TwinSpace.

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy dwa projekty. Pierwszy z nich nosił tytuł „Europe and the world in 19th and 20th centuries” i zakładał współtworzenie materiałów interaktywnych z historii w języku angielskim przez uczniów naszej szkoły i uczniów klasy dwujęzycznej w Nowym Tomyślu. Niestety zakończył się niepowodzeniem ze względu na brak aktywności partnera.

Drugi, pod tytułem „Be cool – write about your interests and school”, zakładał wymianę informacji na swój temat między uczniami z naszej szkoły oraz szkół z Hiszpanii (CEIP TIERNO GALVÁN, Castellar de la Frontera) i ze Słowacji (Zakladna skola J. Horaka, Banská Štiavnica). Więcej na temat projektu.

Efektem seminarium dla nauczycieli języka angielskiego, które odbyło się w Częstochowie są dwa kolejne projekty: „Our identity in a village, town and city” (realizowany ze szkołami z Radomska, Łodzi oraz znaną już wcześniej szkołą z Castellar de la Frontera w Hiszpanii) oraz „Christmas decorations around us” (realizowany ze szkołami z Zabrza, z Warszawy oraz z Araratu w Armenii).

Celem pierwszego z nich jest zapoznanie uczniów z formą jazz chants oraz użycie jej w celu utrwalenia form gramatycznych. Uczniowie nagrywają krótkie piosenki i dzielą się nimi na TwinSpace. 

Z kolei nauczyciele wykorzystują eTwinning do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych szkół w ramach projektów „Interaktywne lekcje” oraz „Teaching with CLIL”.

Natomiast w trakcie aplikowania do kolejnego projektu Erasmus+ KA229 pojawił się pomysł projektu „Polak, Węgier, dwa bratanki / Lengyel, magyar – két jó barát”, który był realizowany ze szkołą im. Istvána Bibó w węgierskim mieście Kiskunhalas. Uczniowie obu szkół szukali wspólnych elementów w historii i kulturze Polski i Węgier.

Najnowszym projektem w naszej szkole, realizowanym przez uczniów klas młodszych, był międzynarodowy projekt eTwinning „Christmas traditions all around the world” (2022). Celem było zdobycie wiedzy o innych krajach i miastach. Uczniowie wymieniali się informacjami, jak obchodzi się Boże Narodzenie w ich kraju. Dzielili się zdjęciami dekoracji świątecznych wykonanych przez siebie oraz tym, jak dekorują swoją szkole przed świętami i jakie spożywają potrawy w święta. Wykonywali też na lekcji różne ćwiczenia dotyczące świąt w języku angielskim.