Wychowanie patriotyczne

Ważnym elementem w pracy szkoły jest wychowanie patriotyczne. Od lat szkoła krzewi patriotyzm nie tylko na swoim terenie, ale także w środowisku lokalnym. W szkole corocznie odbywają się apele poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uchwalenia konstytucji 3 maja, a w poszczególnych latach także równym rocznicom innych ważnych wydarzeń. Rokrocznie uczniowie uczestniczą w mszy patriotycznej 11 listopada, podczas której wystawiają program słowno-muzyczny.

Wzięliśmy udział w uroczystej inauguracji Roku Powstania Styczniowego w kościele parafialnym, gdzie chór składający się z uczniów i nauczycieli dał koncert patriotyczny, a następnie w uroczystości na cmentarzu parafialnym związanej z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Józefowi Sikorowskiemu, którego ciało spoczywa w krypcie kaplicy cmentarnej, oraz wszystkim uczestnikom powstania 1863–1864.

Dbamy też o miejsca pamięci. Harcerze porządkują Grób Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu, co roku 1 listopada pełnią przy nim wartę. 11 listopada zaś idą z delegacją, aby zapalić znicze na ww. grobie oraz przy tablicy pamiątkowej poświęconej powstańcom styczniowym. Uczniowie koła historycznego odrestaurowali pomnik poświęcony pamięci pilota, który zginął w czasie katastrofy samolotu na obrzeżach Zamłynia. Odwiedzamy także takie miejsca w bliskiej i nieco dalszej okolicy. Są to groby żołnierzy kampanii wrześniowej rozsiane po okolicznych lasach, a także miejsce bitwy pod Mokrą.

Nasi uczniowie biorą udział w konkursach patriotycznych: wiedzowych, wokalnych i plastycznych. Ostatnio w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Jesteśmy Polką i Polakiem – Niepodległość w Oczach Dzieci i Młodzieży” nasze uczennice zajęły: II miejsce – Aleksandra Paczkowska oraz III miejsce – Marta Pietrzak.