Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości działa w szkole od 2012 roku, a jego opiekunki panie Grażyna Kołacz i Marlena Macherzyńska należą do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. W ramach szkolnego klubu uczniowie realizują szereg zadań związanych z ekonomią i przedsiębiorczością. Obecnie realizują programy: „Młodzi przedsiębiorczy” we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz „Ekonomia na co dzień” we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Przygotowują się także do Olimpiady Przedsiębiorczości. Poprzez realizację programu „Otwarta firma” klub wziął również udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w dniach 13-19 listopada.

W październiku 2017 roku klub ponownie otrzymał tytuł Najlepszego Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości oraz Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości, a panie Grażyna Kołacz i Marlena Macherzyńska mogą się poszczycić tytułem Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości w Polsce, który zdobyły już po raz trzeci.

10 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00 uczniowie klas VII i gimnazjum przystąpili do szkolnego etapu Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości. Udział w tym etapie wzięło 17 uczniów, którzy rozwiązywali test z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości składający się z 30 pytań. Podkreślić należy fakt, że 12 z 17 biorących w olimpiadzie uczniów przekroczyło podawany szacunkowy próg punktowy, ale zgodnie z regulaminem tylko trzyosobowy zespół uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, może uczestniczyć w drugim etapie. Do II etapu zakwalifikował się zespół w składzie: Marcel Paruzel, Maria Pietrzak i Natalia Makowska. Prawdziwe zmagania odbyły się między 12 a 18 kwietnia. Po tygodniowej rywalizacji nasz zespół, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo w ramach interaktywnej gry menedżerskiej, dobrze podejmował decyzje dotyczące własnego przedsiębiorstwa, określał jego strategię oraz kierunki rozwoju, dzięki czemu zakwalifikował się do eliminacji centralnych. Finał SOP odbędzie się 24 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

W lutym dwie uczennice Nikola Piśniak i Dominika Stawiarska brały udział w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Dziewczyny znalazły się wśród 300 osób spośród ponad czterech tysięcy biorących udział w szkolnym etapie olimpiady. Gratulujemy.

Nasza szkoła przystąpiła też do ogólnopolskiego konkursu „Ekonomiczne potyczki”. Trzyosobowe zespoły uczniów miały za zadanie opracowanie i przeprowadzenie minimum jednego ćwiczenia z zakresu edukacji ekonomicznej ze swoimi rówieśnikami lub z młodszymi kolegami. Forma ćwiczenia była dowolna. Odbiorcami działań mogły być dzieci i młodzież od przedszkolaków do III klasy gimnazjum włącznie. Jury konkursu zakwalifikuje tylko 40 zespołów z kraju do następnego etapu. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl do 22 marca 2018 roku. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiły cztery zespoły.

Włączyliśmy się także w międzynarodową akcję Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza. W dniach 12-18 marca 2018 r. pod hasłem „Money Matters Matter – Pieniądze się liczą” przeprowadzone zostały lekcje, prezentacje, konkursy wiedzy i umiejętności oraz badania z zakresu finansów osobistych. Celem akcji Global Money Week było zainspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, zachęcenie do oszczędzania, przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym.

Ponadto przystąpiliśmy też do programu Finansoaktywni. Jest to to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli organizowany przez Ministerstwo Finansów. W tym roku skierowany jest do szkół podstawowych (7 klasy), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a jego tegoroczna odsłona brzmi: Finansoaktywni. Misja: Budżet. Ogarniamy wydatki! Co to jest budżet? Jakie są jego rodzaje? Skąd się bierze? Dlaczego budżet państwa jest taki ważny i co my z niego mamy? Jak poprzez budżet partycypacyjny możemy wpływać na wydatki lokalne? Głównym celem programu Finansoaktywni jest uświadomienie młodzieży, jak duże znaczenie ma budżet – od osobistego i rodzinnego, aż po budżet państwa oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszym miejscu zamieszkania. Ideą programu jest podkreślenie istoty płacenia podatków, które stanowią najważniejszą część dochodów państwa.

Jako SKP braliśmy też udział w akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Żonkile”, która ma na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Zespół gimnazjalistów w składzie Marcel Paruzel, Natalia Bekus, Julia Kierat, Wiktoria Kościuk, Oskar Pietrzak i Julia Kotas pod opieką pani Marleny Macherzyńskiej spośród 120 zespołów uczniowskich z 65 szkół z całej Polski znalazł się wśród 12 najlepszych zespołów realizujących program Młodzi Przedsiębiorczy i pojedzie na prezentację działań tzw. pitch, która odbędzie się podczas uroczystej Gali finałowej 15 czerwca br w siedzibie ING Bank Śląski w Katowicach. Organizatorem kursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z ING Bank Śląski i z Fundacją ING Dzieciom. Przez kilka miesięcy kursu online młodzież uczyła się zarządzania własnymi zasobami w tym środkami finansowymi, uczyła się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów, poznała wybrane usługi bankowe i nowoczesną bankowość, wymyślała i realizowała przedsięwzięcia ekonomiczne, a także zastanawiała się nad własnymi talentami i przyszłością zawodową. Uczniowie poznali zagadnienia, z jakimi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy, dowiedzieli się, jak funkcjonuje nowoczesna i odpowiedzialna firma oraz jak zbudować i utrzymać zespół. Następnie w oparciu o własne pomysły i badania potrzeb, uczniowie zaplanowali założenie własnej firmy lub inicjatywy społecznej w wirtualnej rzeczywistości, odzwierciedlającej realia rynkowe i administracyjne. Nauczyli się pozyskiwać sojuszników własnych działań oraz podejmować działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej. W czasie kursu otrzymali wsparcie doświadczonego mentora oraz mieli także okazję do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami kursu za pośrednictwem platformy. Przez cały czas trwania programu nauczyciele będący opiekunami zespołów uczniowskich mogli korzystać z zasobów specjalnie dla nich przygotowanej internetowej platformy edukacyjnej. Platforma ta była wsparciem merytorycznym i metodycznym, którego celem było przygotowanie nauczycieli do roli opiekunów zespołów uczniowskich w programie, zwiększenie poziomu ich wiedzy na temat wybranych zagadnień ekonomicznych oraz zwiększenie  kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczej. Platforma była także miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Dodatkowo organizatorzy przygotowali dla uczestników multimedialne lekcje, spotkania online z ekspertami, webinaria, a także publikacje i scenariusze zajęć o przedsiębiorczości. Jury po godzinach ciężkiej pracy i zażartych dyskusji, postanowiło ze wszystkich grup biorących udział w programie Młodzi Przedsiębiorczy wyróżnić 12 zespołów uczniowskich za całościową pracę w projekcie i zaprosić ich wraz z nauczycielami – opiekunami na spotkanie finałowe do Katowic. Podczas wyboru komisja brała pod uwagę m.in. terminowość i rzetelność pracy w kursie, rzeczowość i poprawność merytoryczną składanych sprawozdań, refleksyjnie podejście do zadań, nieszablonowe i nowatorskie podejście do wiedzy z kursu, atrakcyjność, kreatywność i innowacyjność opisywanych działań, a także ich autorski charakter, konstruktywne wypowiedzi na platformie i na forum oraz ogólną aktywność i zaangażowanie zespołu w programie.