Sport i edukacja prozdrowotna

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach jest placówką, która poprzez organizację wielu imprez sportowych, środowiskowych oraz zajęć pozalekcyjnych wskazuje na ogromną rolę ruchu w zagospodarowaniu wolnego czasu, propagowaniu zdrowego trybu życia, rozwijaniu zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły odbywają się zajęcia SKS z piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego. Realizując nowoczesne koncepcje w pedagogice kultury fizycznej poprzez łączenie ruchu z muzyką, szkoła oferuje naszym uczniom zajęcia aerobiku oraz zajęcia koła tanecznego zarówno dla klas młodszych I-III jak i starszych IV-VII. Nasi podopieczni poznają również zasady zdrowej rywalizacji – fair play oraz Kodeks Kibica Doskonałego.

Dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej od 2001 roku jesteśmy organizatorami biegów przełajowych pod hasłem „Przed używkami uciekaj na własnych nogach” , które odbywają się 2 razy w roku szkolnym wiosna i jesienią. W biegach uczestniczy około 160 uczniów z terenu gminy. Od 10 lat w szkole organizowany jest Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kuba-Cup. Turniej ten jest dla uczniów naszej szkoły bardzo ważnym wydarzeniem, z dużym zaangażowaniem włączają się oni w jego organizację. Poprzez bezpośredni kontakt z Jakubem Błaszczykowskim nasi podopieczni mają możliwość poznania i zobaczenia, jak wygląda jeden dzień życia gwiazdy sportu.

Piłka nożna jest pasją naszych uczniów. Próbują oni naśladować wielkich piłkarzy, absolwentów naszej szkoły – Jerzego Brzęczka i Jakuba Błaszczykowskiego.

W ramach propagowania ruchu rozwijamy również turystykę rowerową, penetrując okoliczne trasy rowerowe. Nasi uczniowie od lat odnoszą też sukcesy w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego jesteśmy gospodarzem.

Od 1999 roku przy Szkole Podstawowej działa Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Herkules” Truskolasy. Klub jest współorganizatorem corocznych Gminnych Biegów Przełajowych w Truskolasach oraz organizatorem Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej

Od kilku lat w szkole realizowane są projekty prozdrowotne takie jak: „Żyj smacznie i zdrowo”, „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Celem projektów jest przede wszystkim propagowanie wśród młodzieży zasad zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie trwałych nawyków prozdrowotnych, popularyzacja mody na aktywne spędzanie wolnego czasu, popularyzacja życia bez nałogów.