Złote Szkoły NBP

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach
od stycznia do czerwca 2021 roku realizowali ogólnopolski program „Złote Szkoły NBP”, którego ideą było aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne a także przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych. Temat przewodni pierwszej edycji programu to: Giganci finansów osobistych. W szkole w styczniu zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej składająca się z 9 uczniów
i 4 nauczycieli, która miała wykonać 3 zadania:
1. Spotkanie z ekspertem, w ramach którego odbyło się 13 spotkań z: przedstawicielem banku, ZUS, NBP, lokalnym biznesmenem, trenerem programu „Ekonomia na co dzień” oraz z prawnikiem. Spotkania te dotyczyły: konta dla młodych, oszczędzania i inwestowania oszczędności, rozpoznawania autentyczności banknotów, roli ZUS, planowania wydatków, prowadzenia własnej firmy oraz praw konsumenta;
2. Lekcja z ekonomią – takich lekcji odbyło się 11 na różnorodnych przedmiotach – matematyka, informatyka, plastyka, język polski, historia, język angielski, wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe oraz zajęcia z wychowawcą. Dzięki tym lekcjom uczniowie lepiej zrozumieli pojęcia ekonomiczne typu budżet, oszczędzanie, cechy i funkcje pieniądza itp.;
3. Debata – w szkole odbyła się debata, której hasłem przewodnim było „Pieniądze szczęścia nie dają, ale…”. W trakcie debaty uczniowie klas IV – VIII dyskutowali na temat oszczędzania, ubezpieczeń społecznych, inwestowania, zaciągania kredytów oraz roli pieniądza w życiu każdego człowieka. Na koniec na platformie Mentimeter uczestnicy spotkania zapisywali swoje skojarzenia związane z hasłem przewodnim debaty.
Dzięki zrealizowanym zadaniom nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie 284 Złotych Szkół NBP, rywalizując o ten tytuł nie tylko ze szkołami podstawowymi, ale również ze szkołami ponadpodstawowymi.
Ponadto za debatę szkoła otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną.
Dzięki udziałowi w tym programie wszyscy zyskali nowe kompetencje:
Uczniowie:
•zdobyli doświadczenie w organizacji wydarzeń szkolnych
•ćwiczyli umiejętność współdziałania, efektywnej komunikacji i rozwiązywania problemów
•stali się Ambasadorami Edukacji Ekonomicznej dzięki wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości
otrzymali certyfikat za zdobycie tytułu Złotej Szkoły NBP
•wygrali nagrodę dla szkoły za najlepiej zrealizowane zadania programu

Nauczyciele:
•zorganizowali zespół odpowiedzialny za realizację zadań programu
•stworzyli autorskie pomysły, jak popularyzować wiedzę ekonomiczną
•doskonalili umiejętności zarządzania projektem i zbudowali partnerskie relacje z młodzieżą
•wygrali nagrodę dla szkoły za najlepiej zrealizowane zadania programu

Szkoła:
•wsparła rozwój kompetencji finansowych młodego pokolenia
•otrzymała prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły NBP” potwierdzony certyfikatem
•zdobyła nagrodę za najlepsze zrealizowanie zadania programu
•zyskała pozycję lidera w upowszechnianiu edukacji ekonomicznej