Projekt finansowany przez POLOmarket

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach przystąpiła do programu grantowego POLOmarketu. Projekt „Lubię tu być” był adresowany do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dla uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w odniesieniu do uczniów mających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, uczniów mających trudności w poprawnym mówieniu, wreszcie uczniów niepełnosprawnych.

Dzieci te ze względu na swoje deficyty uczestniczą w dodatkowych zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Formy zajęć są dostosowane do ich indywidualnych możliwości i predyspozycji edukacyjnych. Uczniowie Ci potrzebują różnorodnych metod i form pomocy, a także spokojnej, bezpiecznej i miłej atmosfery. Stworzenie im przyjaznego i bezpiecznego środowiska wpływa na efekty pracy. Możliwość korzystania z technologii informacyjnej, różnorodnych programów komputerowych motywuje uczniów do pracy nad sobą, osiągania lepszych wyników w nauce. Przede wszystkim jednak daje dzieciom możliwość poznania innego, lepszego świata, nowych perspektyw, dodaje skrzydeł. Dzięki dofinansowaniu POLOmarketu szkoła wyremontowała i wyposażyła salę 123, w której będą się odbywały zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia wyrównawcze, ale także zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania. Zakupiono meble oraz komputer.