Historia szkoły

Początki szkolnictwa w Truskolasach sięgają czasów Księstwa Warszawskiego. W 1808 roku powstała tutaj szkoła elementarna. Mieściła się ona w drewnianym budynku i miała jednego nauczyciela. Działała nieprzerwanie aż do wybuchu I wojny światowej. W drugiej połowie XIX wieku w Królestwie Polskim rozpoczęła się akcja rusyfikacyjna na szeroką skalę. Nauka w truskolaskiej szkole odbywała się zatem w języku rosyjskim. W latach 1914-1917 w Truskolasach przebywał Stanisław Ligoń, późniejszy znany i popularny artysta śląski, działacz społeczny, uczestnik akcji plebiscytowej, a następnie znakomity radiowiec, dyrektor katowickiej rozgłośni Polskiego Radia, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej. Przybył on do Truskolasów, aby na zamówienie proboszcza parafii wykonać polichromię w tutejszym kościele. Kiedy wybuchła I wojna światowa, pozostał w Truskolasach i postanowił oddać się pracy społecznej. W domu, w którym mieszkał z rodziną, na tzw. „Janikowej Górce”, założył szkołę, w której uczył wraz z żoną. Wszystkich przedmiotów uczono po polsku. Z finansową pomocą miejscowej inteligencji, a przy czynnym udziale mieszkańców wsi, wybudował „Dom Ludowy” z pomieszczeniami na bibliotekę i z salą teatralną. Zorganizował amatorski zespół teatralny. Wystawiane sztuki przygotowywał jako reżyser, scenograf, a czasem również ich autor. Grywał po kilka ról w jednym przedstawieniu. Działalność ta przysporzyła mu ogromnej popularności. Jego legenda przetrwała w Truskolasach wiele dziesięcioleci.

Dom na „Janikowej Górce”, w którym Stanisław Ligoń założył polską szkołę w czasie I wojny światowej

Po I wojnie światowej szkoła borykała się z problemami lokalowymi. Dzięki staraniom miejscowej społeczności w roku szkolnym 1929/1930 oddano do użytku 7-klasowy budynek szkolny, który istnieje do dziś.

Budynek 7-klasowej szkoły podstawowej, w tle stara rosyjska szkoła

W czasie okupacji hitlerowskiej budynek szkolny zajęli Niemcy. Zajęcia odbywały się sporadycznie. Dzieci zwoływane były jedynie po to, aby dokonać zbioru ziół na potrzeby niemieckiego przemysłu farmaceutycznego. W miarę możliwości uczono je w domu. Tajne nauczanie organizował organista pan Marchwiński wraz z żoną. Po wojnie zorganizowano szkołę, która początkowo miała tylko sześć klas.

Pod koniec lat siedemdziesiątych coraz silniejsza stawała się potrzeba rozbudowy szkoły, gdyż wzrastała liczba dzieci. Propagatorem tej idei był ówczesny dyrektor mgr Zdzisław Łosik. W 1979 roku powstał Komitet Rozbudowy Szkoły i rozpoczęto prace budowlane. Odbywały się one przy dużym udziale rodziców, którzy organizowali także środki finansowe. Równocześnie z rozbudową podjęto prace nad nadaniem szkole imienia. Spośród dwóch propozycji: Bolesława Bieruta i Stanisława Ligonia, Rada Pedagogiczna wybrała tę drugą podejmując stosowną uchwałę 3 marca 1986 roku. 1 września następnego roku odbyła się Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 1987/88 połączona z nadaniem szkole imienia. Kolejne lata to okres intensywnych prac przypieczętowanych kolejnymi sukcesami. W 1990 roku oddano do użytku kompleks sportowy z dużą salą gimnastyczną i dwiema mniejszymi oraz licznymi pomieszczeniami administracyjnymi. 28 kwietnia odbyła się Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka, na którą przybyli liczni goście. 10 listopada tego samego roku odbyło się uroczyste wręczenie i poświęcenie sztandaru. Od 1 września 1999 roku, wraz z wejściem w życie reformy szkolnictwa, w szkole naszej funkcjonowało również gimnazjum. Początkowo nie miało ono imienia. Uchwałą Rady Gminy z 25 lutego 2003 roku utworzono Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach. Podjęto wówczas starania o nadanie szkole nowego sztandaru. Uroczystość nadania sztandaru połączona z II Zjazdem Absolwentów odbyła się 24 kwietnia 2004 r. 19 kwietnia 2008 roku, w 200 rocznicę szkolnictwa w Truskolasach, odbył się III Zjazd Absolwentów.

W latach 2014-2017 trwały obchody 100-lecia pobytu Stanisława Liognia w Truskolasach. W ramach tych obchodów 18 kwietnia 2015 roku odbył się IV Zjazd Absolwentów.

Od 1 września 2017 w wyniku reformy edukacji Zespół Szkół przekształcił się ponownie w Szkołę Podstawową.