Mobilność kadry edukacji szkolnej

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach rozpoczęła kolejny projekt „Zintegrowane nauczanie przedmiotowojęzykowe i nowoczesne technologie kluczem do sukcesu uczniów” w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt koordynuje nauczycielka świetlicy Aleksandra Rabenda-Tukaj.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększanie u nauczycieli kompetencji językowych i cyfrowych oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie metodyki nauczania różnych przedmiotów.

Dotychczas dwie nauczycielki ukończyły kurs Using Technology in the Classroom w Maksima Split, a 5 nauczycielek wzięło udział w kursie General English w ELC Brighton. Nauczycielka angielskiego wzięła natomiast udział w kursie metodycznym Methodology Language and Culture, również w Brighton. Umiejętności cyfrowe nauczyciele pogłębiali w ETI Malta: dwie osoby na kursie Methodology and ICT Tools for Teachers working with CLIL, a jedna na Technology Enhanced Learning.

Nauczyciele odbywający zagraniczne kursy mają możliwość nie tylko wzięcia udziału w zajęciach, ale przede wszystkim doskonalenia żywego języka. Grupy szkoleniowe są międzynarodowe, a w czasie wolnym od zajęć kursanci spotykają się, wspólnie zwiedzają okolice i uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, w związku z czym posługują się cały czas językiem angielskim. Udział w kursie z międzynarodową grupą to również okazja do nawiązania ciekawych kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Podczas pobytu w Brighton nauczyciele mieszkali u angielskich rodzin, co dodatkowo dawało okazję do używania języka w sytuacjach codziennych. 

Efektem dotychczasowych projektów są między innymi prowadzone przez niektórych nauczycieli eksperymentalne zajęcia metodą CLIL. Są to zajęcia z matematyki, informatyki i historii prowadzone w języku angielskim. Dzięki takiej metodzie nauczania uczniowie przyswajają omawiane treści w obu językach jednocześnie, poszerzają słownictwo fachowe związane z daną dziedziną nauki, a przede wszystkim zwiększają umiejętności komunikacyjne. Dzięki poznanym w czasie szkoleń metodom, a także dzięki wielu krajowym formom doskonalenia zajęcia te prowadzone są w sposób nowatorski, zwykle przy użyciu nowoczesnych technologii i interaktywnych form pracy.

Z kolei, aby umożliwić uczniom używanie języka obcego w sytuacjach praktycznych szkoła współpracuje z międzynarodowymi organizacjami: Komisją Fulbrighta i AIESEC. W ramach tej współpracy w naszej szkole gościli stypendyści amerykańscy, a także wolontariusze z Kanady. Prowadzili oni zajęcia dla uczniów, podczas których przybliżali historię i kulturę swoich krajów, a także poznawali polską kuchnię i zwyczaje.

Realizujemy także projekty eTwinning, których celem jest nawiązywanie kontaktów i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Blog nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów