Mobilność kadry edukacji szkolnej

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach rozpoczęła kolejny projekt „Nauczanie przedmiotowojęzykowe i nowoczesne technologie kluczem do sukcesu uczniów” w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt koordynuje nauczycielka świetlicy Aleksandra Rabenda-Tukaj.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększanie kompetencji językowych nauczycieli, wymiana doświadczeń w dziedzinie metodyki nauczania różnych przedmiotów.

W ramach poprzedniego dwuletniego projektu dziewięć nauczycielek ukończyło kursy w Richard Language College w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, a dwie uczestniczyły w kursie w Dialoge Sprachinstitut w niemieckim Lindau. Były to kursy metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego (EFL Methodology in Practice) oraz niemieckiego (Deutsch-Kombinationskurs im Bereich Sprache und Methodik für Lehrkräfte der Sprachstufe) oraz intensywne kursy językowe dla kadry kierowniczej i nauczycieli przedmiotów niejęzykowych.

Nauczyciele odbywający zagraniczne kursy mają możliwość nie tylko wzięcia udziału w zajęciach, ale przede wszystkim doskonalenia żywego języka. Podczas pobytu w Bournemouth mieszkają bowiem u angielskich rodzin. Grupy szkoleniowe są międzynarodowe, a w czasie wolnym od zajęć kursanci spotykają się, wspólnie zwiedzają okolice i uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, w związku z czym posługują się cały czas językiem angielskim. Podobnie wygląda sytuacja w na kursach w Lindau, gdzie językiem komunikacji między kursantami jest język niemiecki. Udział w kursie z międzynarodową grupą to również okazja do nawiązania ciekawych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Efektem projektów są między innymi prowadzone przez niektórych nauczycieli eksperymentalne zajęcia metodą CLIL. W tym projekcie były to zajęcia z matematyki, informatyki i historii prowadzone w języku angielskim. Dzięki takiej metodzie nauczania uczniowie przyswajają omawiane treści w obu językach jednocześnie, poszerzają słownictwo fachowe związane z daną dziedziną nauki, a przede wszystkim zwiększają umiejętności komunikacyjne. Dzięki poznanym w czasie szkoleń metodom, a także dzięki wielu krajowym formom doskonalenia zajęcia te prowadzone są w sposób nowatorski, zwykle przy użyciu nowoczesnych technologii i interaktywnych form pracy.

Z kolei, aby umożliwić uczniom używanie języka obcego w sytuacjach praktycznych szkoła współpracuje z międzynarodowymi organizacjami: Komisją Fulbrighta i AIESEC. W ramach tej współpracy w naszej szkole gościli stypendyści amerykańscy, a także wolontariusze z Kanady. Prowadzili oni zajęcia dla uczniów, podczas których przybliżali historię i kulturę swoich krajów, a także poznawali polską kuchnię i zwyczaje.