Lekcja Enter

5 nauczycieli z naszej szkoły bierze w tym roku udział w grantowym Śląskiej Akademii Cyfrowej –  Lekcja:Enter. Ogólnym celem projektu jest wdrożenie TIK w proces kształcenia w szkole poprzez uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli z każdej grupy przedmiotów (np. edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) oraz przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły. W ramach projektu nauczyciele  współpracują z międzyszkolnymi sieciami stosującymi TIK w nauczaniu. Zadaniem każdego nauczyciela biorącego udział w projekcie Lekcja:Enter  jest zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych dla nauczycieli z innych szkół lub dla nauczycieli swojej szkoły, którzy nie uczestniczyli w projekcie Lekcja:Enter,  z wykorzystaniem TIK oraz e-zasobów w nauczaniu z każdej z grup przedmiotów. Udział w projekcie ma też motywować nauczycieli do korzystania z TIK i e-zasobów na zajęciach edukacyjnych, do brania udziału  konferencjach i innych szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.