Projekt 1981

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- PAMIĘTAMY!”, który skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Głównym jego celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W kąciku patriotycznym znajdującym się w naszej szkole zawisła gazetka przybliżająca tematykę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Realizując zadania projektu, 29 października, uczniowie klas VII i VIII wraz z nauczycielami, uczestniczyli w projekcji filmu dokumentalnego pt. „Nie zabierajcie mamy”. Jego celem jest przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 r. – 22 lipca 1983 r.). Produkcja ukazuje funkcjonowanie systemu totalitarnego. Bazując na relacjach ofiar poddaje analizie metody działania komunistycznego aparatu terroru wobec społeczeństwa. W filmie zawarto wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowań swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

Wybrani uczniowie naszej szkoły przystąpili w ramach realizacji projektu do wojewódzkiego konkursu plastyczno- literackiego Tropiciele historii- poszukiwanie „Ludzi Solidarności”. Zadanie konkursowe polegało na odszukaniu i utrwaleniu biogramów nieznanych uczestników, świadków, członków NSZZ „Solidarność” z okresu stanu wojennego z naszego regionu.

W ramach projektu zaprezentowano też wystawę składającą się z materiałów przygotowanych przez IPN. Celem wystawy jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat stanu wojennego. Można ją oglądać od 8 do 18 listopada.

17 listopada uczniowie klasy VIII „a”, wzięli udział w lekcji historii poświęconej wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Na zajęciach wykorzystano Teki Edukacyjne IPN. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela analizowali teksy źródłowe, podejmowali dyskusję, wyciągali wnioski, uzupełniali karty pracy.