Tydzień Patrona

W dniach od 14 do 18 maja 2018 roku w naszej szkole odbył się tydzień poświęcony patronowi szkoły. W ramach tego tygodnia uczniowie wzięli udział w konkursach: wiedzowym na temat życia, twórczości i działalności Stanisława Ligonia oraz plastycznym, podczas którego

Goście z Kanady

Od tygodnia gościmy w naszej szkole dwoje gości z Kanady: Habibę i Franka, którzy przyjechali tu w ramach programu AIESEC. Biorą oni udział w zajęciach języka angielskiego, podczas których prezentują informację na temat swojego kraju, kultury i obyczajów. Starsze klasy mają okazję również

Potyczki Ekonomiczne 2018

W konkursie „Potyczki Ekonomiczne 2018” Jury wyłoniło 16 zespołów do ogólnopolskiego finału konkursu – w tym dwa zespoły z naszej szkoły.

Świat malowany plasteliną – „Cztery pory roku”

W XIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym – Świat malowany plasteliną – „Cztery pory roku” w Rędzinach I miejsce zajęła Weronika Krawczyk, II miejsce Martyna Nowak, wyróżnienie Wiktoria Noga – uczennice klasy II Szkoły Podstawowej, wyróżnienie Dawid Sośniak z klasy Vb.