Informacja o egzaminie gimnazjalnym

Dyrektor szkoły informuje, że egzamin gimnazjalny odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem

Być jak Ignacy – moduł 3

Miesiąc marzec poświęcony był trzem polskim matematykom: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu, którzy przyczynili się do złamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, co zdaniem historyków wpłynęło na skrócenie II wojny światowej o około 3 lata. Jeden rok wojny

Bezpiecznie jak w banku

Uczeń Marcel Paruzel znalazł się w gronie 20 uczniów z całej Polski, którzy zdobyli największą liczbę  punktów  w  najkrótszym  czasie w konkursie internetowym „Bezpiecznie jak w banku”. Konkurs ten skierowany był do 80 000 uczniów realizujących program „Ekonomia na co dzień”