Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci OW „Truskolasy”

8 listopada 2019 roku w Truskolasach odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego żołnierzom Oddziału Wydzielonego „Truskolasy” mjra Mariana Szulca walczącym 1 września 1939 roku w obronie ojczyzny przed niemiecką agresją w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Wyjazd do Czech

Zakończyliśmy pierwszą mobilność w ramach projektu Erasmus+ Jedlo je to, čo máme spoločné” (Jedzenie jest tym, co nas łączy). Uczniowie z Polski, Czech, Słowacji i Hiszpanii prezentowali tradycje i potrawy związane z jesienią. Były degustacje, wspólne zabawy i zwiedzanie.

Dzień Edukacji Narodowej

15 października odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Klasy piąte, szóste i siódme przygotowały krótką inscenizację, a zespół taneczny wykonał walca.

Młodzi głosują

W dniu 8 października 2019 r. w naszej szkole w ramach akcji „Młodzi głosują” odbyły się młodzieżowe wybory parlamentarne. Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach.