Grono pedagogiczne

Dyrekcja:

mgr Justyna Strzelczyk (dyrektor; matematyka)

mgr Małgorzata Olszewska (wicedyrektor; pedagog)

Wychowawcy klas I-III

Ia – mgr Mirosława Ball

Ib – mgr Danuta Możdżeń

IIa – mgr Katarzyna Błaszczykowska

IIb – mgr Beata Lizurej (+plastyka)

III – mgr Liliana Makowska

Wychowawcy klas IV-VIII 

IVa – mgr Elżbieta Księżarek (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

IVb – mgr Iwona Gloc (matematyka, technika)

V – mgr Rita Jasnos (muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie)

VIa – mgr inż. Marzena Grajcar (matematyka, informatyka)

VIb – mgr Marta Kłyszewska (język angielski)

VIc – mgr Julita Francik (matematyka, informatyka)

VIIa – mgr Grażyna Kołacz (język polski)

VIIb – mgr Aneta Kudła (język polski, język angielski)

VIIc – mgr Marcin Zalewski (wychowanie fizyczne)

VIIIa – mgr Małgorzata Paczkowska (przyroda, świetlica)

VIIIb – mgr Agnieszka Kachel (język angielski)

Pozostali nauczyciele:

mgr Ludmiła Pilecka (historia, informatyka)

mgr Marlena Macherzyńska (matematyka, fizyka)

mgr Aleksandra Wróż (chemia, język angielski)

mgr Beata Roszak (geografia, język niemiecki)

mgr Stanisław Wrzesiński (wychowanie fizyczne)

mgr Bogumił Ługowski (wychowanie fizyczne, muzyka)

mgr Karola Woźny (biologia)

s. mgr Elżbieta Piech (religia)

ks. mgr Dariusz Żydoń (religia)

mgr Kinga Raczyńska (nauczyciel wspomagający)

mgr Joanna Malcher (świetlica)

mgr Paulina Go (biologia, język niemiecki)

mgr Aleksandra Rabenda-Tukaj (edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, pedagog)

mgr Ewa Soluch (biblioteka)

mgr Anna Suchańska (psycholog)

mgr Beata Drewniak (nauczyciel wspomagający)

mgr Barbara Kaśkow (nauczyciel wspomagający)

mgr Emilia Korzekwa (nauczyciel wspomagający)