Grono pedagogiczne

Dyrekcja:

mgr Justyna Strzelczyk (dyrektor; matematyka)

mgr Małgorzata Olszewska (wicedyrektor; pedagog specjalny)

Wychowawcy klas I-III

I – mgr Katarzyna Błaszczykowska

IIa – mgr Małgorzata Paczkowska (przyroda)

IIb – mgr Liliana Makowska

IIIa – mgr Mirosława Ball

IIIb – mgr Beata Lizurej (+plastyka)

 

Wychowawcy klas IV-VIII 

IVa – mgr Marcin Zalewski (wychowanie fizyczne)

IVb – mgr Marlena Macherzyńska (matematyka, fizyka)

V – mgr Joanna Malcher (nauczyciel wspomagający)

VIa – mgr Elżbieta Księżarek (język polski, historia)

VIb – mgr Iwona Gloc (matematyka, technika)

VII – mgr Rita Jasnos (muzyka, plastyka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie)

VIIIa – mgr inż. Marzena Grajcar (matematyka, informatyka)

VIIIb – mgr Marta Kłyszewska (język angielski)

VIIIc – mgr Julita Francik (matematyka, informatyka)

Pozostali nauczyciele:

mgr Agnieszka Kachel (język angielski)

mgr Aneta Kudła (język polski, język angielski)

mgr Grażyna Kołacz (język polski)

mgr Ludmiła Pilecka (historia, informatyka)

mgr Aleksandra Wróż (chemia, język angielski)

mgr Beata Roszak (geografia, język niemiecki)

mgr Stanisław Wrzesiński (wychowanie fizyczne)

mgr Bogumił Ługowski (wychowanie fizyczne, muzyka)

mgr Karola Woźny (biologia)

mgr Iwona Malorny (s. Jona) (religia)

mgr Gabriela Wrona (s. Makaria) (religia)

mgr Kinga Raczyńska (nauczyciel wspomagający, historia)

mgr Aleksandra Rabenda-Tukaj (edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, pedagog)

mgr Ewa Soluch (biblioteka)

mgr Marta Korzonek (psycholog)

mgr Beata Drewniak (nauczyciel wspomagający)

mgr Barbara Kaśkow (nauczyciel wspomagający)

mgr Emilia Korzekwa (nauczyciel wspomagający)