Szkoła w Chmurze Microsoft

17 czerwca 2020 nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoła w Chmurze Microsoft. Certyfikat jest przyznawany placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Wdrażanie pakietu Office 365 zaczęliśmy jeszcze przed pandemią, jednak dopiero potrzeba zdalnego nauczania sprawiła, że zaczęliśmy wykorzystywać pakiet na większą skalę. Wszyscy uczniowie klas III-VIII oraz wszyscy nauczyciele korzystają z pakietu, a przede wszystkim z aplikacji Teams, Forms, OneDrive oraz Outlook.