Superkoderzy

W tym roku nasza szkoła ponownie dostała się do programu #SuperKoderzy!
#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową przedmiotu, z którym związana jest wybrana ścieżka edukacyjna. Tym razem wybraliśmy ścieżkę matematyczną.

Tylko jedne zajęcia miały formę stacjonarną w szkole. Później zmieniliśmy sposób pracy na zdalny.

     

Bieżące relacje udostępniamy na stworzonej na potrzeby programu stronie.

Poprzedni projekt