Superkoderzy 2019/20

W tym roku nasza szkoła dołączyła do #SuperKoderów!
#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową przedmiotu, z którym związana jest wybrana ścieżka edukacyjna. My wybraliśmy ścieżkę „Poszukiwacze skarbów”, czyli kodowanie na historii.

Na początku  założyliśmy konta na platformie scratch.mit.edu, uczymy się sterować duszkiem. Wielką ciekawość budziła przesyłka z robotami, które będą wykorzystane w dalszej części zajęć. Pierwsze z nich zostały już poskładane i poznajemy najważniejsze ich funkcje.

Za nami 3 godziny zajęć wprowadzających do programu Scratch. W tym czasie uczestnicy nauczyli się sterować duszkiem za pomocą klawiatury, poznali zastosowanie bloku “jeżeli”, nauczyli się wykonywać animację tła. Na kolejnych zajęciach wspólnie z nauczycielem stworzyli skrypt-grę, dzięki której można ćwiczyć tabliczkę mnożenia. Tutaj potrzebne były zmienne, czujniki i inne fragmenty kodu.

Na kolejnych zajęciach uczestnicy przypomnieli sobie zapis liczb w systemie rzymskim, poznali linię czasu oraz oznaczanie wieku. Teraz stopniowo zagłębiają się w zagadnienia z historii pierwszych Piastów, programując grę sprawdzającą ich dotychczasowe umiejętności i wiedzę historyczną.

 
     

Bieżące relacje udostępniamy na stworzonej na potrzeby programu stronie.