„Młodzi głosują”

Celem akcji „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze; dostarczenie informacji na temat procedur

Powiatowy konkurs „Przeczytałem, zobaczyłem oceniłem…”

21 maja 2019 roku już po raz piętnasty odbył się w naszej szkole powiatowy konkurs czytelniczo – literacki  „Przeczytałem, zobaczyłem, oceniłem i napisałem recenzję”, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Wartości, które warto pielęgnować”. Uczniowie klas siódmych, ósmych

Akcja Żonkile

W maju tego roku po raz drugi w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Żonkile”, która ma na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego  w

Być jak Ignacy – moduł 4

Na zajęciach poznawaliśmy polskiego naukowca Henryka Magnuskiego – inżyniera, konstruktora, projektanta, wynalazcę, pracownika amerykańskiego koncernu telekomunikacyjnego Motorola i twórcę pierwszego walkie-talkie. Zapoznaliśmy się z działaniem urządzenia walkie-talkie. Wykonywaliśmy wiele eksperymentów dotyczących rozchodzenia się fal dźwiękowych.