Czytam z klasą 2019/20

Klasa III a bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki” wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Jest to zarazem innowacja pedagogiczna, którą klasa będzie realizować od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Celem projektu jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

W ramach I modułu pod hasłem „Fikuśne lekturki spod chmurki” uczniowie czytaliśmy baśnie Hansa Christiana Andersena i podejmowali kolejne działania w lekturniku oraz zrobili piękne zakładki do książek.