Być jak Ignacy 2018/2019

BYĆ JAK IGNACY

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji III edycji programu „Być jak Ignacy” – Zostań Bohaterem Nauki, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów, rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego, popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań, popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu i obserwowaniu. W ramach programu odbędą  się pozalekcyjne zajęcia Szkolnego Koła Naukowego poświęcone następującym polskim naukowcom: Marianowi Rejewskiemu, Kazimierzowi Funkowi, Janowi Szczepanikowi, Henrykowi Magnuskiemu. Zajęcia te prowadzone będą w oparciu o przygotowane materiały przez Organizatora czyli Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza tj. filmy, komiksy edukacyjne, niesamowite eksperymenty, gry.

Dodatkowo Szkolne Koło Naukowe podejmie szereg działań promujących Koło Naukowe w środowisku lokalnym, zorganizuje współpracę z podmiotami działającymi na rzecz nauki i oświaty oraz współpracę z rodzicami uczniów. Ogłoszone zostaną indywidualne konkursy, w których będzie można wygrać atrakcyjne nagrody.

Zwieńczeniem realizacji programu będzie wykonanie w dowolnej technice pracy końcowej związanej z działalnością wybranego polskiego naukowca lub dziedziną, którą się zajmował.

W styczniu w ramach Szkolnego Koła Naukowego uczniowie uczestniczyli w cyklu 4 lekcji poświęconych Janowi Szczepanikowi, polskiemu wynalazcy, który wymyślił telektroskop – urządzenie, które dało początek telewizji, pierwszą na świecie maszynę tkacką, która przyczyniła się do rozwoju przemysłu włókienniczego czy kamizelkę kuloodporną, która do dziś jest stosowana np. przez policję. W trakcie zajęć uczniowie nie tylko poznali życie i dorobek Jana Szczepanika, ale zbudowali swój pierwszy projektor, dzięki któremu mogli poczuć się jak operatorzy filmowi, wyświetlając film swoim koleżankom i kolegom.