Być jak Ignacy 2018/2019

BYĆ JAK IGNACY

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji III edycji programu „Być jak Ignacy” – Zostań Bohaterem Nauki, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów, rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego, popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań, popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu i obserwowaniu. W ramach programu odbędą  się pozalekcyjne zajęcia Szkolnego Koła Naukowego poświęcone następującym polskim naukowcom: Marianowi Rejewskiemu, Kazimierzowi Funkowi, Janowi Szczepanikowi, Henrykowi Magnuskiemu. Zajęcia te prowadzone będą w oparciu o przygotowane materiały przez Organizatora czyli Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza tj. filmy, komiksy edukacyjne, niesamowite eksperymenty, gry.

Dodatkowo Szkolne Koło Naukowe podejmie szereg działań promujących Koło Naukowe w środowisku lokalnym, zorganizuje współpracę z podmiotami działającymi na rzecz nauki i oświaty oraz współpracę z rodzicami uczniów. Ogłoszone zostaną indywidualne konkursy, w których będzie można wygrać atrakcyjne nagrody.

Zwieńczeniem realizacji programu będzie wykonanie w dowolnej technice pracy końcowej związanej z działalnością wybranego polskiego naukowca lub dziedziną, którą się zajmował.

W styczniu w ramach Szkolnego Koła Naukowego uczniowie uczestniczyli w cyklu 4 lekcji poświęconych Janowi Szczepanikowi, polskiemu wynalazcy, który wymyślił telektroskop – urządzenie, które dało początek telewizji, pierwszą na świecie maszynę tkacką, która przyczyniła się do rozwoju przemysłu włókienniczego czy kamizelkę kuloodporną, która do dziś jest stosowana np. przez policję. W trakcie zajęć uczniowie nie tylko poznali życie i dorobek Jana Szczepanika, ale zbudowali swój pierwszy projektor, dzięki któremu mogli poczuć się jak operatorzy filmowi, wyświetlając film swoim koleżankom i kolegom.

W lutym w ramach Szkolnego Koła Naukowego uczniowie wzięli udział w cyklu 4 lekcji poświęconych
Kazimierzowi Funkowi, odkrywcy witamin. W trakcie zajęć uczniowie nie tylko poznali życie i dorobek
polskiego biochemika, ale także zdobyli cenne informacje na temat roli witamin w naszym życiu.
Pracując w grupach zredagowali „Listy do dzieci” oraz zaprezentowali scenki reklamujące wybrane
witaminy.

Miesiąc marzec poświęcony był trzem polskim matematykom: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu, którzy przyczynili się do złamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, co zdaniem historyków wpłynęło na skrócenie II wojny światowej o około 3 lata. Jeden rok wojny kosztował świat ok. 10 mln istnień ludzkich zatem rozszyfrowanie Enigmy przyczyniło się do ocalenia około 30 milionów osób. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli szyfrowanie wiadomości różnymi sposobami, podjęli się próby rozkodowania zaszyfrowanej wiadomości, rozwiązywali różne zagadki, krzyżówki, ćwiczyli spostrzegawczość, dokonywali wyboru między zdaniami prawdziwymi a fałszywymi, poznali współczesne sposoby wykorzystania kryptologii, współpracowali w grupie oraz kształtowali właściwe relacje społeczne.