Podsumowanie projektu „Złote Szkoły NBP”

Tutaj znajdują się linki do filmów:

Przebieg warsztatów

Opinie uczniów

Przebieg lekcji

Opinie o lekcjach

Debata – „Po co komu bank?”

Debata-opinie