Złote Szkoły NBP

 

W grudniu 2021 roku w naszej szkole ponownie zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład której weszło 5 nauczycieli i 10 uczniów, która przystąpiła do realizacji II edycji ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, którego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpieczni w finansach osobistych”. W związku z tym członkowie drużyny przygotowali harmonogram działań, zgodnie z którym na początku stycznia przeprowadzone zostały lekcje we wszystkich klasach. W klasach młodszych tematem tych lekcji był sposób oszczędzania. Uczniowie klas I-III zastanawiali się, czy lepiej odkładać pieniądze w skarbonce czy w banku, poznali też zasady funkcjonowania banków a także pojęcia takie jak: oszczędności, budżet osobisty, bank, oprocentowanie, dochody, wydatki. Uczniowie klas starszych podczas zajęć prowadzonych metodą warsztatową zapoznali się z zagrożeniami pieniędzy w Internecie oraz sposobami wyłudzeń danych osobowych i pieniędzy w sieci. Poznali też mechanizm funkcjonowania mikropłatności oraz skalę zagrożeń oszustw internetowych. Następnie w drugiej połowie stycznia przeprowadzone zostały warsztaty uczniowskie, które miały charakter gry przestrzennej i dla uczniów były swoistym sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas lekcji. W trakcie gry uczestnicy mieli za zadanie wybrać najlepszą, ich zdaniem, ofertę bankową, przygotować projekt banknotu z co najmniej dwoma zabezpieczeniami, przygotować reklamację wadliwego towaru, wykonać plakat na temat „Bezpieczeństwo finansów osobistych” oraz odgadnąć hasło po wyszukaniu wyrazów związanych z płatnościami gotówkowymi i bezgotówkowymi. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z takiej formy warsztatów. Z kolei na początku lutego odbyła się debata pod hasłem „Konto czy skarpeta? Inwestować czy nie?” która jest zwieńczeniem tegorocznej edycji w naszej szkole. Debata miała formę debaty oksfordzkiej i została przeprowadzona przez uczniów należących do drużyny ambasadorów z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących tego typu debaty. W debacie brała udział również publiczność, która z uwagą przysłuchiwała się argumentom za i przeciw a na koniec, żeby nie mieć już żadnych wątpliwości, zadawała pytania, na które odpowiadali uczestnicy debaty, którą prowadzili marszałek oraz sekretarz. Po jej zakończeniu uczniowie zgodnie orzekli, że czują się bezpieczni w finansach osobistych.

Filmy:

Lekcja

Warsztaty

Debata