Europejski Uniwersytet Latający

26 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach odbędą się zajęcia na temat Unii Europejskiej prowadzone przez przedstawicielkę Centrum Edukacji Obywatelskiej p. Magdalenę Świderską oraz animatorów: Mateusza Koniecznego – socjologa, animatora, i trenera i Aleksandrę Saczuk – ekspertkę reprezentującą Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. Zajęcia te odbędą się w ramach Europejskiego Uniwersytetu Latającego czyli ogólnopolskiej akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Akcja ta realizowana jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem Europejskiego Uniwersytetu Latającego jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.  Poprzez praktyczne lekcje europejskie eksperci pokazują uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. Każde spotkanie prowadzone jest w sposób aktywny, z udziałem nie tylko Eksperta i Animatora, ale także uczniów i uczennic. W trakcie spotkania uczniowie zaprezentują swoje działania związane z poruszaną tematyką a także staną się gospodarzami całego przedsięwzięcia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Szkoła z Truskolasów znalazła się w gronie 15 szkół z całej Polski, w których odbędą się zajęcia w ramach Europejskiego Uniwersytetu Latającego..