W 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Równolegle z uroczystością w ramach akcji „Ogień Pamięci” we Wręczycy Wielkiej nasza drużyna harcerska „Leśne Duchy” uczciła pamięć żołnierzy 27 Pułku Piechoty pochowanych na truskolaskim cmentarzu. Harcerze uporządkowali grób, zapalili znicze i postawili wrzosy.