Akcja „Żonkile”

W ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu przystąpili do akcji „Żonkile”, rozdając mieszkańcom Truskolasów przygotowane na lekcjach plastyki papierowe żonkile, które stały się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Akcja ta jest przeprowadzana w Polsce już po raz szósty, a w naszej szkole po raz pierwszy, wierzymy jednak, że nie ostatni. Ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.